Výstava Keltové

Vážení návštěvníci,

Národní muzeum nabízí možnost rezervovat si návštěvu. Rezervace opravňuje k přednostnímu vstupu v objednanou hodinu.

Skupinová návštěva je možná pouze po provedení této rezervace.


Individuální rezervace

Skupinová rezervace

Skupinová s lektorem
Informace o zpracování osobních údajů